Acasă

lipite20160317_151923i (3)Suprapunere2_2sagetisuperIMAG420220160705_195503P8Lipire2

Domeniul general de studiu îl reprezintă analiza pluridisciplinară a hazardelor naturale și antropice prin prisma cunoşterii academice geografice cu scopul de a veni în sprijinul comunității prin furnizarea de informații și servicii complete pentru managementul riscului la nivel local, regional și național.

Cercetările în domeniul hazardelor și a riscurilor asociate acestora reunesc variate subdomenii ale geografiei, fizice și tehnice precum geomorfologia dinamică, geomorfologia inginerească şi experimentală, geomorfologia fluviatilă, dendrogeomorfologie, hidrologia, hidrometria, hidraulica, limnologia, meteorologia, climatologia, pedologia, geomatica teledetecţia, topografia, cartografia ş.a. Evident, demersurile aferente acestora presupun cu necesitate corelarea rezultatelor cu date provenite din geodemografie, urbanism, planificare teritorială dar şi din alte domenii ştiinţifice.

Printre activităţile de cercetare desfăşurate în cadrul CCHRG se numără: studii de hazard, vulnerabilitate și susceptibilitate; identificarea proceselor de risc; reconstituirea evenimentelor extreme și determinarea perioadelor de revenire; elaborarea şi aplicarea strategiilor privind evaluarea şi managementul riscului; conceperea, promovarea şi aplicarea strategiilor de reabilitare ecologică şi reintegrare peisagistică a arealelor degradate etc.

Rezultatele cercetării consta în numeroase publicații, articole științifice și proiecte de cercetare având ca tematică: dinamica proceselor de mișcare în masă; evaluarea hazardelor și riscurilor asociate proceselor de mișcare în masă; fenomene hidrologice de risc; fenomene climatice de risc; modelarea numerică a proceselor de mișcare în masă; frecvența și magnitudinea proceselor geomorfologice de risc; cartarea geomorfologică utilizând tehnicile GIS; managementul riscurilor naturale.

Lucrările științifice sunt publicate atât în revista CCHRG „Riscuri şi Catastrofe” (cu apariţie bianuală), cât și în jurnale de specialitate ale unor edituri recunoscute la nivel internațional.