Domenii de cercetare

Activitatea de cercetare a CCHRG în sfera hazardelor și riscurilor naturale și antropice se încadrează în subdomeniile geografiei fizice și tehnice respectiv:

  • Geomorfologie (geomorfologie dinamică; geomorfologie inginerească şi experimentală; geomorfologia antropicului; geomorfologie fluviatilă);
  • Hidrologie, Hidrometrie, Hidraulică, Limnologie;
  • Meteorologie, Climatologie;
  • Dendrocronologie (dendrogeomorfologie, dendroclimatologie)
  • Pedologie;
  • Geomatică, Teledetecţie, Topografie, Cartografie.