Misiune

CCHRG reunește o comunitate de cercetare multidisciplinară menită:

  • să promoveze și să furnizeze informații științifice necesare cunoașterii și înțelegerii diferitelor tipuri de hazarde și riscuri asociate acestora;

  • să asigure transferul de cunoștințe în evaluarea riscurilor naturale și simularea dinamicii proceselor generatoare de risc;

  • să ofere soluții (strategii) adecvate și expertiză tehnico-științifică pentru gestionarea riscurilor;

  • să ofere sprijin pentru îmbunătățirea spectrului de măsuri luate de factorii de decizie și instituțiile abilitate la nivel local, regional și național; și creșterea rezilienței comunitare în raport cu riscurile induse de fenomenele naturale;

  • să formeze specialiști înalt calificați capabili să identifice și monitorizeze hazardele naturale și să optimizeze măsurile de prevenție/diminuare și control a riscurilor, precum și măsurile luate la nivelul aparatului decizional.