Obiective

  1. Creșterea continuă a calităţii cercetării în domeniul hazardelor şi riscurilor geografice prin: îmbunătățirea capacității de predicție prin modelarea și simularea dinamicii proceselor generatoare de risc; îmbunătățirea metodologiilor de evaluare a hazardelor naturale printr-o abordare sistemică cu ajutorul unei infrastructuri capabile să acopere o plajă largă de analize în teren și laborator; implementarea unor metodologii cantitative pentru evaluarea riscurilor și estimarea pierderilor directe și indirecte; îmbunătățirea infrastructurii de cercetare a CCHRG prin achiziționarea de aparatură de ultimă generație care să permită deservirea cerințelor de inovare în domeniul evaluării și prevenirii și diminuării riscurilor (prin accesarea surselor de finanțare disponibile);
  2. Conturarea unei baze de date a distribuției spațiale a hazardelor naturale și a impacturilor acestora asupra comunităților și a proprietăților publice și private.
  3. Elaborarea unor strategii de prevenție și diminuare a riscului asociat hazardelor naturale, bazate pe expertiză tehnico-științifică.
  4. Stabilirea de colaborări/parteneriate cu autoritățile publice competente în vederea îmbunătățirii și abordării în mod eficient a strategiilor de gestionare a riscurilor naturale.
  5. Implicarea unui număr mai mare de experți din cadrul CCHRG care colaborează cu factorii de decizie la nivel local, regional și național pentru planificarea acțiunilor de prevenire/diminuare a riscurilor naturale.
  6. Dezvoltarea continuă a cercetării, inovării și educației pentru conștientizarea publică și colaborarea în vederea construcției unei societăți umane puternic rezilientă în fața riscului cauzat de hazardele naturale.
  7. Creşterea gradului de implicare a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în programele de cercetare aplicativă în domeniul riscurilor naturale și antropice.
  8. Creşterea vizibilităţii CCHRG la nivel național şi internaţional prin: organizarea unor manifestări științifice (conferințe, seminarii, workshop-uri) și participarea la evenimente similare în vederea diseminării rezultatelor cercetării în domeniul hazardelor și riscurilor naturale; publicarea unor lucrări științifice cu caracter teoretico-aplicativ în domeniul hazardelor şi riscurilor geografice.
  9. Dezvoltarea conexiunilor interdisciplinare prin extinderea cooperării cu alte grupuri/centre/institute de cercetare naţionale sau internaţionale cu aceeași direcție de cercetare.