Organizare

Prof. Univ. Dr. PETREA DĂNUȚ – directorul centrului

C.S. Dr. GAVRILĂ IONELA-GEORGIANA – secretarul centrului

 

COMITETUL ȘTIINȚIFIC

Conf. Univ. Dr. Holobâcă Iulian

Prof. Univ. Dr. Irimuș Ioan-Aurel

Conf. Univ. Dr. Man Titus

Lector Univ. Dr. Pop Olimpiu

Conf. Univ. Dr. Șerban Gheorghe

Conf. Univ. Dr. Vescan Iuliu